Club

DOELSTELLINGENDe Belgian Riesenschnauzer Club werd opgericht op 16 december 2003 door enkele serieuze fokkers en liefhebbers van het ras die begaan zijn met de kwaliteit en de gezondheid van het ras.


Doelstelling van de Club:


Zich zonder winstoogmerk inzetten voor de verbetering van de raszuivere Riesenschnauzer, hierbij de rasstandaard volgend, met als hoofddoel de gezondheid van de Riesenchnauzer t.t.z. de genetische afwijkingen trachten te bestrijden zonder de schoonheid en het karakter uit het oog te verliezen.

Contacten leggen tussen fokkers en amateurs van het rasDe Club tracht dit doel te bereiken door :


Het opstellen van een fokreglement.

De kwaliteit en de gezondheid van de Riesenschnauzer ernstig onderzoeken , zich hiervoor professioneel laten bijstaan.

Raad geven i.v.m. aankoop, opvoeding, fokken van Riesenschnauzer.

Vergaderingen en manifestaties organiseren voor de leden.

Tentoonstellingen organiseren, werkproeven.